Ubytování na statku v kraji bitvy u Kolína


Česká verze| English version| Penzion obdržel certifikát kvality, Svazu venkovské turistikylogo EU

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií, Evropským orientačním a záručním fondem (EAGGF)

Středočeský kraj

Projekt
Propagace penzionu na Rodinném statku Zapletalových
je uskutečněn za finanční podpory Středočeského kraje


Logo Webstudio |

 

Penzion na statku - poloha a historie

 

Kde nás najdete...Penzion vzniklý rekonstrukcí nevyužitých prostor rodinného statku Zapletalových, selského rodu, zmiňovaného v písemných dokladech již před 250 lety, se nachází v klidném místě středočeské obce Nová Ves I, cca 7 km od centra Kolína.

Obec leží v krásném úseku Labe, kde jsou po obou březích napřímeného umělého koryta zbytky někdejší labské nivy, prostoupené lužními lesy i částmi starých labských meandrů s bohatou flórou i faunou. Tato krajina ještě stále nabízí plno možností odpočinku, jak pasivního, tak aktivního.  

 

Trocha historie

 

V kronice pana Hájka se vypravuje, že poblíž dnešní obce Nové Vsi I při břehu labském, stávala osada Serčov. Pro časté povodně osadníci toto místo opustili a opodál na úpatí blízkého vrchu si vystavěli bydliště nové a nazvali je Nová Ves. Nejstarší záznam o Nové Vsi je z roku 1290, kdy Hynek z Dubé prodal Novou Ves spolu s několika dalšími, cisterciáckému klášteru Sedleckému u Kutné Hory.

Z dalších písemností se dovídáme o faře a to poprvé r.1352. Farní kostel sv. Václava stojí uprostřed návsi, dříve obklopen dnes již zrušeným hřbitovem. Z původní stavby pocházející asi z XII. století se zachoval čtvercový presbytář s křížovou klenbou. V roce 1437 se Nová Ves dostává ke kolínskému panství a to darem císaře Zikmunda Bedřichovi ze Strážnice. Nová Ves patří mezi obce, jichž se přímo dotýká památný den 18.6.1757, den bitvy u Kolína. V tento den stál na blízkém vrchu pruský král Bedřich II. a řídil odtud bitvu. Po něm byl vrch nazván Bedřichovem. Na paměť vítězství vojsk Marie Terezie se na vrchu Bedřichově tyčí pozdně empírový jehlan, postavený kolem r.1840 V.Veithcem. V roce 1774 byla v obci zřízena farní škola. V roce 1873 měla škola dvě třídy, ale vlastní školní budova byla postavena v roce 1888.

Poloha Nové Vsi I na mapě. Script otevře nové okno se zvětšeninou mapy

Nové okno se zvětšeninou mapy
otevřete kliknutím do obrázku

 Památník bitvy U Kolína na vrchu Bedřichov nedaleko Nové Vsi I

Památník bitvy u Kolína

 Napsat e-mail Pošlete e-mail pro podrobné informace


Úvod   | Nabídka   | Ceny   | Objednávka   | Odkazy   | Fotogalerie | Kontakty | Privacy  | Přístupnost  | Nahoru
 
Copyright Ing. Miloslav Zapletal © 2008
Design by Webstudio JV-Arms © 1999 - 2008
Poslední aktualizace 26.11.2009
webmaster